جمعی از پیشکسوتان داروسازی کشور در حمایت از متخصصین ایرانی و صنعت داروسازی کشور در خصوص تولید واکسن کرونا بیانیه صادر کردند.

به گزارش ایفدانا، در این بیانیه آمده است:

بنام خدا

ایران از کشورهائی است که سابقه یکصد ساله در ساخت و تولید واکسن دارد و بر اساس تجربه ای به عمر یک قرن ، متخصصین ایرانی اقدام به ساخت واکسن کرونا نمودند و خوشبختانه اولین تست بالینی روی انسان آغاز شد .

بدینوسیله اینجانبان ، جمعی از داروسازان ایران حمایت خود را از متخصصین  در ساخت و تولید واکسن کرونا به عنوان یک اقدام ملی و به دور از جناح بندی ها و وابستگی سیاسی  اعلام می داریم و امید است مراحل بعدی با موفقیت انجام پذیرد و در آینده شاهد تولید انبوه و ورود  آن به بازارهای داروئی داخل و خارج باشیم.

هما گل گلاب ۶۷۹
مرتضی آذرنوش۱۷۷۱
احمد شیبانی۱۶۸۱
محسن فتحی ۱۵۵۹۵
محمود نجفی عرب۲۵۷
اصغرقدیری افشار ۶۷۷
سید مهدی سجادی ۵۶۵۲
سید علی فاطمی۸۷۰۶
غلامحسین صادقیان رنانی۶۵۲۱
جعفرجعفری۱۶۴۳
رضا دری۳۳۶۶
بهمن صبور۶۳۲۰
شهاب الدین جنیدی۵۳۹۳
غلامرضا دهقان زاده۳۳۰۹
میر جعفر میر فخرائی۳۱۰
فریدون تیمورپور۱۰۴۹
حشمت الله نصرتی۲۱۷۹
فریدون سیامک نژاد۳۵۱
محمد رضا جواهری۲۸۶
آرش محبوبی۱۱۰۰۰
علی رضا آذانی ۱۶۷
علی رزازان۱۲۱۴۸
کامران حاج نبی۷۷۵۵
محمد باقر تحویل زاده۳۷۳۰
حسنیه حاتمی خسروشاهی۱۶۷۶
جهانبخش حاصلی۱۶۷۵
محمد رضا زرگر زاده۴۸۹۰
محمد باقر میر قاسمی ۱۱۶۶
کبری نواده۱۸۵۸
محمدلیراوی۸۱۱۹
کاوه سالارمند۱۴۱۹۰
شهرام افضلی۱۴۱۹۰
مصطفی نیکزاد ۱۱۳۴
مرتضی نیکزاد ۱۱۶۷
محمد مومنی۳۷۳۶
علی رضا سالم۶۶۰۵
عزیزی۵۱۱
مرتضی والا۳۱۲
محبوبه حقیقت۶۶۱
هما هاتفی مینائی ۵۲۶۵
سید شیوا اسبقیان نمین۷۲۵۲
فرهاد حبیبی۵۰۴۴
حسن شمسائی۴۷۳
علی اکبر گلشنی۲۸۴
نصرالله فتاحی۲۵۸۰
ساره غلامحسین زاده ۱۱۲۷
محمد حسین جباری۹۸۲
محمد تقی شعبانی ۲۲۹۴
علی رضا کیانی ۱۱۹۴
شهرام اعلا ۸۰۷۷
عزیز دهقان۴۳۶۰
مهرانگیز مفیدی۲۰۵۶
بهرام بهمنیار۱۱۴۱
آذر نیکزاد۱۱۳۵
امامقلی زاده۳۹۷۶
محمدرضا آقاجانپور۸۱۹۰
علی رضا مظفری۱۰۷۱۷
شهرزاد احمدزاده۱۷۷
مهین منوچهری۹۶۶
فریناز اشراقی۲۴۸۳
غلامحسین جلوداری۲۳۰۶
ستار داودی۶۹۰۹
علی نیکزاد۸۵۵۱
مهدی زحمتکش۶۹۶۸
میر رمضان حسینی۶۶۸۷
محمد ابراهیم شوشتری۷۵۵۹
عباس صادقی۶۷۲۲
محسن همدانی۷۲۰۴
جواد گودرزی۱۱۲۷۵
عطیه مساوات ماهوتی ها۲۴۲۵۱
حسین پوپل۲۲۵۴
آزاده سری۱۳۹۵۹
رافتی محمد رضا۳۹۵۹
رافتی امیر محمد
عماد روزبه۶۷۸۱
محبوبه سادات مهدوی۶۹۷۷
نادیا صالحی۲۲۴۸۳
علی فردوسی۷۴۰۳
اسماعیل حسینی۶۵۱۲
مریم تنهائی۸۴۲۳
سید غلامرضا موسوی۷۷۱۴
محمد رضا طاهری۶۳۰۸
علی رضا ناصری مقدم۹۲۱۰
سمیه هاشمی نژاد۲۳۶۵۱
محمد رضا نورانی۱۰۰۴۰
علی رضا آرش نیا۷۵۶۷
حسین خاکشور۱۰۳۲۱
مژگان هادیلو۳۰۲۸
حسن کامیابیان۱۱۳۰
سید حسین سجادی ۹۲۰۰
علی اکبر رضائی روشن۹۲ ۸۰
امین عطائی۶۲۳۱
رامین عطائی۶۲۳۲
تقی کربلا آقا ملکی۸۳۹۰
حسن قزوانچاهی۸۰۷۹
حاجی احمدی۲۰۰۴۳
امیر عزیز نژاد ۲۰۰۴۴
نسرین غفاری۲۹۹۶
سیف الرضا شهابی ۲۱۲۱
عبدالله صالحیان۳۴۷۴
مسلم موسوی۶۷۷۲
بهنام اصفهانی۹۸۷۰
محمد رضا شهدائی۱۵۷۳۷
مهوند اروجی۲۴۸۲۲
رضاجعفری ۱۶۴۴
علی رضا پور اسدالله ۲۰۳۷۹
محمود شایگان نیا ۱۶۰۹
حمید نورانی۶۵۴۰
مجید سلیمی۵۴۲۵
عباس همایون فر۶۵۲۸
ناصر بهادران۳۰۹۹
زهره شهابی۲۵۴۵۰
مصطفی اکبریان۲۵۹۰۰
محمد تقی حائری۷۳۰۲
مجید گودرزی۶۷۳۵
محمد رضا آذربایجانی۳۵۷۹
محمد ترابی۶۲۰۸
معصومه دهقان۱۱۲۵۰
عباس عبدالله زاده۸۳۲
سید محسن موسوی
محسن صنیعی۷۰۸۴
عباسعلی وطن خواه۱۷۰۵۰
یوسفی۱۴۷۰۰
نرجس سطوتی۶۶۴۵
سعیده پورسینا۳۸۳۱
محمد حسین حریری۲۴۵۵
غلامعلی سعید فر۸۹۵۲
فهیمه محتاج۵۲۱۰
شهین عشقی۴۸۹۴
غلامرضا اخوان فرید۲۰۱۸
علی رضا صفاری۷۶۹۷
علی رضا غیور۴۲۰۳
سید حسین بدخشیان۳۳۶۱
مصطفی سبحانی۶۲۵۴
زهرا کنجی۵۹۵۲
همایون حسن مازندرانی۵۸۵۴
حسام شریعتی نجف آبادی۱۳۳۰۵
رضا صفاران۲۵۴۹۹
محمد حسین حسامی۲۱۲۹۶
غلامرضا خزائلی۷۱۶۴
نرگس اسلامیه۴۰۰۵
مصطفی امینی۴۷۹۵
اسدالله آب بیگی۹۵۰۸
معصومه باقری ۱۲۳۶۰
محمد رضا زارعی۱۰۹۱۴
امیر مهدوی پاک۷۴۰۴
روزبه انصاری۳۴۱۱
حجت صادقی۲۵۷۶
اسماعیل امیر حاجلو۶۹۷۹
مرضیه کهنموئی ۱۶۲۷۷
مهرداد والاهمت ۱۸۶۶۹
پریا نمازیان۷۱۱۶
حمید شکوهی زاده ۶۵۱۹
زهرا شفیعی مقدم ۲۱۹۵۳
مهری قاسمی۱۳۹۱۲
هانیه انتظاری ۲۳۸۸۳
فاطمه شایان ۲۵۶۰۴
فاطمه نیازی ۲۵۳۵۸
مستغاثی۶۴۷۴
مجتبی نیک عمل ۱۶۰۸۹
محمد سلطانی۱۱۴۸۹
رضوان اسلامیه ۶۲۹۳
مریم سلیمانی۹۳۷۲
سید مهدی سجادی۸۵۴۳
سعید پرتو آذر۵۹۲۷
بابک صادقی۱۱۴۱۲
مهدی امیر معزی ۷۶۲۳۷
سید حسین میر خندان۴۷۰۱
سید ابوالفضل مصطفوی۹۳۸۵
مجید طباخیان۱۱۴۵۴
حسن جان نثاری۷۱۸۷
ابوالفضل بیکیه حسن۹۹۳۶
محمد مهدی حقوقی۷۳۷۸
محسن موسوی۱۳۹۴۳
نعمت شیرزاد۳۸۸۵
آتنا شیرزاد۱۵۵۳۷
مهشید رضایی روشن۱۸۶۸۳
زهرا صدرزاده
حسن یوسفی۵۳۰۵
سید روح الله سجادی۱۸۰۵۶
سیده فاطمه سید علیپور۱۴۴۶۸
سید نوید سجادی ۱۸۰۵۵
محمد گلشنی۳۰۶۳
قاسم روشنی ۱۴۳۲
نادر احمدنژاد۴۲۱۵
محمد زرگران۹۲
محسن کریمی ۵۷۹۱
محمود رمضانی۲۸۷۰
مهرناز صالحی ۵۷۹
مرتضی ریخته گر۷۵۸
رشید قاسمی۱۱۶۱
مژده دهقان۱۱۹۱۱
عسگریان ۷۷۳۱
میترا امامی ۸۵۸
زهره فرخی ۱۲۸۹
ترانه مزینی ۱۲۴۸
شعله قجاوند۳۰۴۳
فرزانه سبزواری ۱۲۳۵
محمد میر نژاد ۲۷۵۸
فرشید حسن زاده ۲۸۴۴
کوروش طاهرپور۷۹۱۵
ابوالفضل اصلانی۳۹۲۳
سلیمان دهقانی تفتی ۲۳۴۵۵

شایان ذکر است بیانیه فوق در قبل از تکمیل در هیچکدام از کانال ها و گروه های تلگرامی و واتساپی داروسازان قرار نگرفته بود . قطعا اگر در کانال ها و گروه های مزبور قرار می گرفت تعداد اسامی چند برابر بود.

در عرض ۴۸ ساعت و بعد از این که اسامی به بیش از  ۲۰۰ تن رسید اقدام به انتشار شد.

تذکر این نکته لازم است : این بیانیه نافی واردات واکسن در این شرایط خاص نمی باشد.

۹۹/۱۰/۱۵

” به امید روزی که کوچکترین کارحانه داروسازی ایران بزرگترین کارخانه داروسازی دنیا باشد .”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *