• همکاران گرامی آیا میدانید جابجائی، انتقال سرمایه، تفویض مدیریت و مشارکت در سرمایه باید باهماهنگی و زیرنظر انجمن داروسازان البرز انجام شود؟
  • ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها مورخ 94/5/4
     

اطلاعیه ها
گزارشات
مقالات
قوانین و مقررات
اطلاعات دارویی
ساخت فراورده های ترکیبی در داروخانه ها برای استفاده از سالسیلیک اسید، در درصدهای بالا (در ساختار پماد) و ایجاد پمادی بدون وجود ناهمگونی در ساختار، چه راهکارهایی می توان به کار برد؟
( این سوال 2 سال قبل مطرح شد و 2 سال قبل به این سوال پاسخ داده شده است. )
در رژیم کودک از چند ماهگی می توان مکمل های فلوراید را اضافه کرد و معمولاً تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟
( این سوال 2 سال قبل مطرح شد و 2 سال قبل به این سوال پاسخ داده شده است. )