تائید نخستین دارو برای سارکوم اپیتلیوئید

داروی Tazverik (tazemetostat) شرکت Epizyme برای درمان بیماران ۱۶ سال به بالای مبتلا به سارکوم اپیتلیوئید متاستاتیک یا پیشرفته موضعی که واجد شرایط برای انجام عمل جراحی خارج کردن کامل تومور نیستند، موفق به دریافت تائیدیه تسریع شده FDA شد