تاریخ: ۳,اردیبهشت ۱۴۰۳

ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه

ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشهبه دستور دادستان محترم استان البرز و مکاتبه مدیر کل دفتر شهری و امور شهرداریها گرفتن عوارض سالانه کسب و