تاریخ: ۳,اردیبهشت ۱۴۰۳

صدور قبض فروش

همکاران محترم مجدداً به استحضار می رساند که بنابر دستور مراجع ذیصلاح و همچنین معاونت محترم غذا و دارو صدور قبض فروش جهت اقلام تحویلی

ادامه مطلب »