تاریخ: ۴,اسفند ۱۴۰۲

اطلاعیه

اطلاعیه: در جهت رفع نگرانی اعضای محترم ؛در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ جلسه ای مشترک با مدیران عالی رتبه سازمان امور مالیاتی کشور و نمایندگان انجمن ایران

ادامه مطلب »