اطلاعیه مهم دفتر اسناد پرشکی تامین اجتماعی در خصوص تمدید اعتبار دفترچه های بیمه

فرآیند تأمین اعتبار دفترچه درمانی تأمین اجتماعی حذف شد / سامانه استحقاق درمان تأمین اجتماعی جایگزین تاریخ اعتبار دفترچه‌ها شد https://news.tamin.ir/News/Item/99859 داروخانه محترم طرف قرارداد؛

ادامه مطلب »

ضوابط تهیه و عرضه ماسک

اطلاعیه مهم احتراما با توجه به تلاش معاونت محترم غذا ودارو در تامین ماسک مورد نیاز و همچنین هماهنگی بعمل آمده در خصوص منحصر شدن

ادامه مطلب »

درخصوص دریافت توکن

همکاران محترم احتراما عطف به نامه شماره ۲۰/۹/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۲/۲۲ معاونت محترم غذا ودارو در خصوص دریافت توکن امضاء الکترونیک مربوط به وزارت بهداشت به

ادامه مطلب »