قابل توجه همکاران محترم

همکاران محترم به دنبال شیوع همه گیری بیماری کرونا و از هم پاشیدگی نظم معمول کار و فعالیت که تبعات اقتصادی بسیاری را برای عمده

ادامه مطلب »

اطلاعیه

انجمن داروسازان استان البرز همکاران محترم به دنبال شیوع همه گیری بیماری کرونا و از هم پاشیدگی نظم معمول کار و فعالیت که تبعات اقتصادی

ادامه مطلب »

در خصوص رانیتیدین

همکاران محترم به استناد نامه شماره ۴۰۲۶۳۲۲ معاونت غذا و داروی استان و اعلام ریکال برای اشکال مختلف داروی رانیتیدین و با توجه به حجم

ادامه مطلب »