همکاران محترم احتراما بدینوسیله نامه مدیریت محترم” امور دارویی و فرآورده های بیولوژیک ” معاونت غذا ودارو جهت ثبت اقلام مرتبط به کووید۱۹ جهت اقدام

ادامه مطلب »

در خصوص مجوز تردد

احتراما با توجه به پرسش مکرر همکاران در خصوص مجوز تردد به اطلاع می رساند که با توجه به پیگیری بعمل آمده از سازمان نظام

ادامه مطلب »