هشدارى جدى به تمامى مؤسسین داروخانه ها

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

به اطلاع مى رساند اخیرا شاهد پلمپ سه داروخانه در سطح شهر تهران با حکم رسمى دستگاه قضایى بوده ایم و در طى بررسى ها مشخص گردیده ،دلیل اصلى این اتفاق ، اقدام به تهیه و فروش داروهاى تخصصى مرتبط با کرونا از مجارى غیررسمى کشور بوده است .
در یکى از این موارد به دلیل فوت بیمار ( به دلیلى به غیر از مصرف داروى مربوطه و تنها ناشى از شدت بیمارى) و شکایت قضایى خانواده متوفى ، قاضى مربوطه حکم به جلب مؤسس داروخانه داده است .
در حال حاضر با توجه به سکونت مؤسس داروساز مربوطه در خارج از کشور ، با دستور قاضى ، مراتب جلب فرد مذکور از طریق پلیس اینترپل در حال پى گیرى است .

بدینوسیله با توجه به رصد دقیق گروه هاى مجازى توسط بازرسین ویژه سازمان غذاو دارو و حضور چشمگیر کارمندان داروخانه ها در این گروه ها و احتمال تکرار مجدد این قبیل فجایع دور از چشم مؤسسین و مسئولین فنى داروخانه ، اکیدا درخواست مى کنیم با نظارت و مراقبت کامل نسبت به توزیع دارو توسط کارمندان داروخانه از تکرار این موضوع جلوگیرى گردد.

دکتر علیرضا سالم
دبیر انجمن کارفرمایى داروسازان مؤسس استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.