” همکاران محترم در صورت مشاهده هرگونه عدم عرضه دارو توسط شرکتهای دارویی و یا سبد فروشی دارو لطفامراتب را به این انجمن به شماره های 32543830-32543831-32543832  اطلاع داده و یا به آدرس سایت انجمن    www.alborzpharma.comارسال فرمائید. دبیرخانه انجمن داروسازان استان البرز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.