بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند که بنابر پیگیری بعمل آمده از سازمان نظام پزشکی در خصوص مجوز تردد ، مطلع گردیدیم که مقرر شده تا در خواست صدور مجوز امروز شنبه مورخ ۹۹/۰۱/۱۶ از طرف سازمان مزبور به استانداری ارسال گردد. بدیهی است بعد از دریافت جواب لازم مراتب سریعا از طریق این کانال وهمچنین سایت انجمن به اطلاع رسانده خواهد شد.
دبیرخانه انجمن داروسازان استان البرز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.