اطلاعیه مهم

همکاران محترم
نظر به اینکه انجمن داروسازان البرز در کنار فعالیت های انجمن داروسازان ایران در حال رایزنی برای رفع موانع و معایب طرح ملی نسخه پیچی می باشد و این طرح در نهایت با اصلاح زیر ساخت های اجرایی از طرف ادارات بیمه گر و قرار گرفتن آن در مسیر درست تولید نسخه الکترونیک از سوی مطب پزشکان نهایی شده و وارد فاز اجرایی خواهد گردید، لازم است داروخانه ها به جهت آمادگی اجرای هر چه بی نقص تر آن، نسبت به آماده سازی و فراهم نمودن مقدمات اجرای طرح از قبیل پیش بینی اینترنت پر سرعت و تهیه سخت افزارهای لازم اقدام نمایند.
لازم به ذکر است، انجمن داروسازان البرز در راستای بررسی چگونگی امکان در اختیار قرار دادن اینترنت پر سرعت به داروخانه ها با اداره مخابرات استان وارد گفتگو گردیده است.
شایان ذکر است این انجمن در مسیر اجرای درست طرح ملی نسخه پیچی الکترونیک، تمامی هماهنگی های لازم با انجمن ایران را انجام و نتایج را به اطلاع همکاران خواهد رساند.
دبیرخانه انجمن داروسازان استان البرز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.