قابل توجه همکاران محترم
با توجه به هماهنگی بعمل آمده با جناب آقای مهندس ربیعی ریاست محترم سازمان صنعت و معدن استان ، داروخانه ها به شرط داشتن فاکتور رسمی و یا فاکتور با مهر تولید کننده و یا عرضه کننده مجاز به فروش ماسک های گارگاهی با قیمت مصوب ۱۵۰۰تومان بوده و انجمن موظف است بمنظور جلوگیری از تبعات بعدی نام داروخانه ها مزبور را بصورت هفتگی به سازمان اعلام نماید.لذا از تمامی همکاران محترم درخواست می گردد تا در صورت عرضه ماسک کارگاهی نسبت به رعایت قیمت مصوب و همچنین اعلام به انجمن اقدام نمایند.
بدیهی است قیمت مصوب ماسک صنعتی کمافی السابق ۱۳۰۰ تومان می باشد.
دبیرخانه انجمن داروسازان استان البرز

اطلاعیه
با توجه به جلسه مورخ سه شنبه ۹۹/۰۵/۱۴ در دفتر معاون محترم اقتصادی استانداری که به همت معاونت محترم غذا و دارو و با حضور روسای سازمان های صنعت و معدن و تعزیرات و اصناف و ریاست انجمن برگزار گردید، مقررشد تا سازمان صنعت و معدن ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به تامین ماسک مورد نیاز استان اقدام و با اولویت داروخانه ها و با هماهنگی معاونت و انجمن طی برنامه زمانبندی شده نسبت به توزیع در داروخانه ها اقدام نماید .لذا کلیه داروخانه ها بایستی جهت عرضه اقلام بهداشتی مبارزه با کرونا نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت و یا شماره گیری #77774 و ثبت شماره فاکتور اقلام دریافتی اقدام نمایند.
دبیرخانه انجمن داروسازان استان البرز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.