بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم رسانده می شود که با توجه به دستور ستاد مبارزه با کرونا مبنی بر ممنوعیت عبور و مرور از ساعت ۹ شب شنبه اول آذر ماه، این انجمن مجدانه پیگیر کسب مجوز تردد جهت همکاران محترم و پرسنل شاغل در داروخانه ها می باشد. لذا مراتب بعد از حصول نتیجه به اطلاع رسانده خواهد شد.
دبیرخانه انجمن داروسازان استان البرز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.