فرآیند تأمین اعتبار دفترچه درمانی تأمین اجتماعی حذف شد / سامانه استحقاق درمان تأمین اجتماعی جایگزین تاریخ اعتبار دفترچه‌ها شد https://news.tamin.ir/News/Item/99859

داروخانه محترم طرف قرارداد؛
به آگاهی می رساند در راستای حذف تدریجی دفترچه درمانی و جهت تسهیل در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، از تاریخ 1399/3/1درج اعتبار در دفترچه های درمانی حذف میگردد. خواهشمند است جهت اخذ استحقاق درمان از طریق سامانه استحقاق درمان به یکی از روشهای زیر اقدام فرمائید:
1-استفاده از سامانه پرتال درمان به آدرس darman.tamin.ir
2-استفاده از کد USSD با شماره گیری #14204 از طریق کلیه اپراتورهای تلفن همراه
3-استفاده از وب اپلیکیشن به آدرس pwa.tamin.ir
«دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان البرز»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.