همکاران محترم پیرونامه شماره 20/8338/ص/99 مورخ 99/07/13 مدیریت محترم دارویی استان و بمنظور یکسان سازی در قیمت و کیفیت ماسک های پزشکی عرضه شده در داروخانه ها و جلوگیری از عرضه اقلام بی کیفیت، خرید ماسک تنها از مبادی تعیین شده توسط معاونت مجاز بوده و قیمت عرضه به مصرف کننده نیز ۱۳۰۰تومان می باشد. لازم به ذکر است که قیمت عرضه به داروخانه ۱۱۵۵۰ریال جهت هرعدد می باشد که در صورت عرضه بیش از مبلغ فوق مراتب بایستی سریعا به اطلاع معاونت رسانده شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *