همکاران محترم
با دریافت گزارشاتی مبنی بر مراجعه مامورین تعزیرات حکومتی و نحوه برخورد با داروخانه، لازم است مواردی را به استحضار برسانیم.
ضمن رد هرگونه برخورد خارج از چهارچوب نظارتی ماموران تعزیرات حکومتی و پیگیری موارد خلاف شان داروخانه در دستگاه های نظارتی، شایسته می‌دانیم که در موارد زیر دقت کرده و در کنار بار سنگین مسئولیت، کلیه پرسنل را بر رعایت آن مطلع نماییم.

  1. برخورد پرسنل با کلیه مراجعین به داروخانه اعم از ماموران دستگاه های نظارتی، همکاران، بیماران و عموم مراجعین می‌بایست در نهایت احترام و با رعایت موازین حرفه ای باشد.
  2. اصول حرفه ای کار که مورد قضاوت مراجعین به خصوص مسئولین شهری و بازرسان محترم می باشد، رعایت گردد. بدیهی است که زیر پا گذاشتن وجه کنترلی و فنی داروخانه و در اختیار قراردادن هر نوع درخواست مراجعین به دور از بررسی درستی و نادرستی درخواست، بازتاب شایسته ای از عملکرد حرفه ای یک واحد علمی در منظر شاهدان قرار نخواهد داد و کلیت نظارت فنی داروخانه را زیر سوال برده و متاسفانه مبنای نادرست قضاوت برای همه همکاران قرار خواهد گرفت.
    پر واضح است که حفظ شان داروخانه ابتدا باید از داخل داروخانه محقق شود که رعایت این امر از طرف همکاران، شایسته تقدیر و تشکر می باشد.
    دبیرخانه انجمن داروسازان استان البرز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.