اطلاعیه مهم
احتراما با توجه به تلاش معاونت محترم غذا ودارو در تامین ماسک مورد نیاز و همچنین هماهنگی بعمل آمده در خصوص منحصر شدن عرضه ماسک در داروخانه های سطح استان ، بدینوسیله اسامی مراکز مجاز تولید ماسک و همچنین قیمت مصوب تعیین شده جهت عرضه ماسک به استحضار همکاران محترم رسانده می شود. از تمامی همکاران محترم درخواست می گردد تا بمنظور جلوگیری از بروز مسایل ناخواسته نسبت به رعایت قیمت مصوب دقت لازم مبذول نمایند.
دبیرخانه انجمن داروسازان استان البرز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.