همکاران مجترم احتراما به اطلاع می رساند که با توجه به تعداد محدود واکسن ارسال شده به سازمان نظام پزشکی ، سهمیه تعیین شده جهت داروسازان براساس تعداد از کل جامعه پزشکی ۲۰۰عدد می باشد که بر اساس دستورالعمل مقرر گردیده که بر اساس سن و شرایط جسمی و بیماریهای زمینه ای اولویت بندی و عرضه گردند. لذا از همکاران محترم درخواست میگردد جهت ثبت نام با شماره های ذیل ۴-۳۲۵۴۳۸۳۰ تماس ‌و یا تصویر کارت عضویت انجمن ایران را با درج سن به شماره 09123184506 واتساپ نمائید.
دبیرخانه انجمن داروسازان استان البرز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.