ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه

ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشهبه دستور دادستان محترم استان البرز و مکاتبه مدیر کل دفتر شهری و امور شهرداریها گرفتن عوارض سالانه کسب و

فرم قرارداد خرید خدمتی

همکاران محترم لطفا برای تهیه این فرم ۳ سری در دو صفحه پشت و رو پرینت بگیرید. .