بخشنامه تأمین و توزیع ماسک

پایگاه خبری سازمان غذاودارو: بخشنامه تامین وتوزیع ماسک ابلاغ شد https://ifdana.fda.gov.ir/fa/News/17048 پایگاه خبری سازمان غذا و دارو | بخشنامه تامین و توزیع ماسک ابلاغ شد

ادامه مطلب »

در خصوص تردد:

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند که بنابر پیگیری بعمل آمده از سازمان نظام پزشکی در خصوص مجوز تردد ، مطلع گردیدیم که مقرر

ادامه مطلب »