محلول ضد عفونی تریتاسپت

همکاران محترم احتراما با توجه به اطلاعیه معاونت محترم غذا ودارو در خصوص غیر قابل مصرف بودن محلول ضد عفونی تریتاسپت ؛ خواهشمند است ترتیبی

ادامه مطلب »